O mnie


dr n. med. Łukasz Gmerek
Chirurgia Ogólna
Proktologia
Diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego i jamy brzusznej

Wydział Lekarski I ukończyłem w 2005 roku. Rok później zostałem asystentem, a od roku 2014 adiunktem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr. hab. Piotra Krokowicza, gdzie odbywałem szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej pod kierownictwem dr. n.med. Jerzego Gizło.
Moje zainteresowania obejmują problemy związane z chirurgią przewodu pokarmowego, jak również z diagnostyką nieswoistych chorób zapalnych jelit. W 2012 roku obroniłem rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Krokowicza pod tytułem: „Korelacja obrazu klinicznego u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego(MREG)”. Następnie w roku 2013 uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie Chirurgii Ogólnej.
Od roku 2006 jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a od 2014 r., również członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii oraz międzynarodowych organizacji ECCO (EuropeanCrohn and Colitis Organisation) i ESCP (EuropeanSociety of Coloproctology).
Przez cały okres mojej zawodowej pracy biorę udział w licznych kursach i stażach doskonalących. W roku 2011 odbyłem kurs z zakresu chirurgii ogólnej i laparoskopowej w Davos (Szwajcaria), następnie rok późnej uzyskałem stypendium Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego i odbyłem kurs w zakresie zaawansowanych technik laparoskopowych, zorganizowany przez Towarzystwo Chirurgów Polskich przy współudziale Deutsche Gesellschaftfür Chirurgie oraz firmy Johnson&Johnson w WendischRietz w Niemczech. Natomiast w 2014 r. otrzymałem stypendium Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i odbyłem 2-miesięczny staż z zakresu chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii(Niemcy), pod kierownictwem prof. Thomasa Beckera. W 2015 r. odbyłem 3-stopniowy kurs USG transrektalnego w Kolonii.
Jestem prowadzącym liczne kursy doszkalające z zakresu chirurgii ogólnej oraz metod zespoleń jelitowych, a także autorem licznych publikacji i doniesień zjazdowych.
Od stycznia 2016 r. jestem zastępcą ordynatora oddziału Chirurgii Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu.


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

KONTAKT